Kontakt

Kontakt


Informácie podľa § 5 TMG

elektrický mobilný Selchow
Inh.: Hermann Selchow
Kassbeerentwiete 03
25436 Uetersen
Nemecko

Vertreten durch:
Hermann Selchow
Kontakt: Telefón: + 49 04122-4080231
E-mail: info [at] electric-mobiles.com
ID DPH: DE183721423

WEEE Reg. Č .: DE81304748
Návrat na balenie (podľa VerpackG): Dual System Zentek

Vyhlásenie:

Zodpovednosť za obsah Obsah našich stránok bol vytvorený s veľkou starostlivosťou. Nemôžeme však niesť zodpovednosť za presnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu.
Ako poskytovateľ služieb sme zodpovední podľa § 7 Abs.1 TMG vlastný obsah na týchto stránkach podľa všeobecných právnych predpisov. Podľa § 8 10 na TMG nie sme povinní ako poskytovateľ služieb pre monitorovanie prenesené alebo uložené informácie alebo vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú, nezákonnej činnosti.
Záväzky na odstránenie alebo zablokovanie používania informácií podľa všeobecného práva zostávajú nedotknuté. Záruka v tomto ohľade je však možná len od dátumu, kedy došlo k určitému porušeniu.
Po upovedomení o príslušných porušeniach okamžite odstránime tento obsah.

Ručenie za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsahu nemáme vplyv. Z tohto dôvodu nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok je vždy zodpovedný za obsah prepojených stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia kontrolované z hľadiska prípadných porušení právnych predpisov.
Nelegálny obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný. Avšak trvalá kontrola obsahu prepojených stránok nie je rozumná bez konkrétnych dôkazov o porušení. Po oznámení o porušeniach okamžite odstránime tieto odkazy.


súkromia

Používanie našich webových stránok je zvyčajne možné bez poskytnutia osobných informácií. Pokiaľ ide o naše osobné údaje (napríklad meno, adresa alebo e-mailové adresy), zvyšuje sa toto, pokiaľ je to možné, vždy na freiwilligerskom základe. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu. Poukazujeme na to, že prenos dát na internete (napr. V komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže vykazovať bezpečnostné medzery.
Úplná ochrana údajov z prístupu tretími stranami nie je možná. Používanie kontaktných údajov uverejnených v súvislosti s povinnosťou odtlačkov od tretích strán na zasielanie nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov je týmto výslovne vylúčené.
Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podať právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, ako sú napríklad nevyžiadané e-maily.

Google Analytics

Táto webová lokalita používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. ("Google"). Google Analytics používa.  € œCookiesâ € œ, textové súbory, ktoré sú uložené v počítači, analyzovať používanie webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sú prenášané na server Google v USA a tam uložené. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania stránky a vytváranie správ na internetových stránkach činnosť prevádzkovateľov internetových stránok a poskytovanie iného s webových stránok a súvisiacich internetových služieb.
Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj na tretie strany, ak to vyžadujú zákony, alebo ak tretie strany spracujú tieto údaje v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google v žiadnom prípade nespája vašu IP adresu s inými údajmi spoločnosti Google.
Inštaláciu súborov cookie môžete zabrániť nastavením príslušného softvéru prehliadača; Upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.
Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google vyššie popísaným spôsobom a pre vyššie uvedené účely.

Alternatívne riešenie sporov podľa článku 14 odsek 1 ODR-VO a § 36 VSBG:

Európska komisia poskytuje online platformu na riešenie sporov (OS), ktorá je k dispozícii na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nie sme povinní a ochotní sa zúčastniť na riešení sporov pred rozhodcovskou radou spotrebiteľov.