Ochrana osobných údajov a ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Veľmi nás teší váš záujem o našu spoločnosť. Ochrana osobných údajov má veľmi dôležitú úlohu pri správe elektromobilov.com.
Použitie internetových stránok electric-mobiles.com je v podstate možné bez akýchkoľvek údajov o osobných údajoch. Ak však dotknutá osoba chce využívať špeciálne služby našej spoločnosti prostredníctvom našej webovej stránky, môže sa vyžadovať spracovanie osobných údajov. Ak sa vyžaduje spracovanie osobných údajov a neexistuje žiadny právny základ na takéto spracovanie, vo všeobecnosti sa snažíme o súhlas dotknutej osoby.
Spracovanie osobných údajov, ako je meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo dotknutej osoby, je vždy v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov špecifickými pre danú krajinu, ktoré sa vzťahujú na electric-mobiles.com. Prostredníctvom týchto pravidiel ochrany osobných údajov sa naša spoločnosť snaží informovať verejnosť o povahe, rozsahu a účelu osobných informácií, ktoré zhromažďujeme, používame a spracovávame. Okrem toho sú dotknuté osoby informované o svojich právach vyplývajúcich z tejto politiky ochrany osobných údajov.
Ako kontrolór, electric-mobiles.com implementoval množstvo technických a organizačných opatrení na zaistenie úplnej ochrany osobných údajov spracovaných prostredníctvom tejto webovej stránky. Napriek tomu prenosy založené na internete môžu mať vo všeobecnosti bezpečnostné otvory, takže nemožno zaručiť absolútnu ochranu. Z tohto dôvodu môže každá dotknutá osoba slobodne predkladať osobné údaje alternatívnymi spôsobmi, napríklad telefonicky.

1. Begriffsbestimmung

Politika ochrany osobných údajov spoločnosti electric-mobiles.com je založená na termínoch používaných európskym zákonodarcom a zákonodarcom pri prijímaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov (DS-GVO). Naše zásady ochrany osobných údajov by mali byť ľahko čitateľné a pochopiteľné pre verejnosť, ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Aby sme to zaistili, chceli by sme vopred vysvetliť použitú terminológiu.

Dôležité informácie nájdete v nasledujúcej tabuľke:
a) osobné údaje
Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len "postihnutá osoba"). Fyzická osoba sa považuje za identifikovateľnú, ktorá priamo alebo nepriamo, najmä spojením s identifikátorom, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, on-line identifikátor alebo jeden alebo viac osobitných znakov, vyjadruje fyzické, fyziologické, genetická, duševná, ekonomická, kultúrna alebo sociálna identita tejto fyzickej osoby.

b) osoba Betroffene
Betroffene Osoba je identifikovaná alebo identifikovaná osobou Osoba, osoba, ktorá nie je spätá s dátumom, na ktorú sa vzťahuje Verantwortlichen verarbeitet werden.

c) spracovanie
Verarbeitung ist Jeder mit oder ohne Hilfe Automatisierte je Verfahren ausgeführt na Vorgang oder jede solche Vorgangsreih im Zusammenhang mýtu personenbezogen Dat wie das Erheb že DAS Erfass, zomrú organizácie, das Ordner, zomrú Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslese že das AbFrag, die Verwendung, durch die Offenlegung Übermittlung, Verbreitung oder eine Andere der Form Bereitstellung, Abgleich de oder die Verknüpfung, Einschränkungen zomrieť, das Odstrániť oder die Vernichtung.

d) Obmedzenie spracovania
Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Reit mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.

e) Profilovanie
Profilovanie ist jede Art der Automatisierte Verarbeitung personenbezogen Date, die Darin besteht, dass Diese personenbezogen Daten verwendet werden, um bestimmte Persönliche v Aspekte, die sich auf eine natürlich osobe beziehen, zu bewerten, insbesondere, Aspe v bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlich Lage, Gesundheit, persönlicher Vorliebe že Interessen, Zuverlassigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort Ortswechsel oder zu dieser Person naturlichen analysier oder vorherzusag to.

f) Pseudonymizácia
Pseudonymisierung ist die VERARBEITUNG personenbezogen Dátum v einer Weise, auf Welcha zomrieť personenbezogen Dat ohne Hinzuziehung zusätzl informácií nicht mehr einer spezifisch betroffene Osoba zugeordnet werden können, sofern Diese zusätzl informácií gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorisch že Maßnahmen unterlieg, umiera gewährleis, dass die personenbezogen na Daten ktoré nie sú identifikované alebo ktoré nie sú identifikované.

g) zodpovedný alebo za spracovanie
Zodpovedným kontrolórom alebo kontrolórom je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný orgán, ktorý sám alebo v zhode s inými osobami rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracovania osobných údajov. Ak účel a spôsob takéhoto spracovania určuje právo Únie alebo právne predpisy členských štátov, kontrolór alebo osobitné kritériá na jeho určenie môžu byť stanovené v právnych predpisoch Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisoch.

h) procesor
Auftragsverarbeiter ist eine natürliche alebo oddelená osoba, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Laten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.

i) prijímač
Empfänger ist eine natürlich oder juristische Osoba, v Behör, Einrichtungen oder Andere Stella hovorí personenbezog až Daten offengelegt werden, unabhängig Davon, ob es sich bei ihr um einen drieť od handelt oder nicht. Od Behör, die im Rahmen eines bestimmt na Untersuchungsauftrags Unionsrecht oder nach dem dem Recht der Mitgliedstaat sa möglicherweis na personenbezog kým Daten erhalten, jedoch nicht als Empfänger prachy.

j) tretie strany
Dritter ist eine natürlich oder juristische Osoba, v Behör, Einrichtungen oder Andere Stella außer der betroffene človeka, dem verantwortlich, že aj keď som Auftragsverarbeit und deň Personen, die unter der unmittelbarer na Verantwortung des verantwortlich oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogen Dat Do verarbeit to.

k) Súhlas
Einwilligung ist jede von der betroffene Osoba Freiwillige für den bestimmt spadajú do Informiert Weise und unmissverständlich abgegeb až Willensbekundung v Form einer Erklärung oder einer Sonstige Eindeutig na bestätigen než Handlung, mit der zápustky betroffene hlavné Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie Betreff než personenbezogen na Daten než einverst ist.


2. Meno a priezvisko pre záverečné overovanie

Verantwortlich im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstige v deň Mitgliedstaat der Europäische únie und andere na prachy z Datenschutzgesetz datenschutzrechtliche Bestimmung mit Charakter ist die:

electric-mobiles.com
Hermann Selchow
Kassbeerentwiete 3
25436 Uetersen
Nemecko

Telefón: + 49 04122-4080231
E-mail: info [at] electric-mobiles.com
Webová stránka: https://electric-mobiles.com

3. Meno a priezvisko dátumu schvaľovania

Dátum vydania prepravného dokladu pre verantbeitung Verantwortlichen ist:
Hermann Selchow
electric-mobiles.com
Kassbeerentwiete 3
25436 Uetersen
Nemecko

Telefón: + 49 04122-4080231
E-mail: info [at] electric-mobiles.com
Webová stránka: https://electric-mobiles.com

Jedine betroffene Osoba, ktorá má k dispozícii nejaké osobné údaje, a ktorá je uvedená v zozname údajov v dennom zozname.

3. Sušienky

Internetové stránky spoločnosti electric-mobiles.com používajú cookies. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sú uložené a uložené v počítačovom systéme prostredníctvom internetového prehliadača. Mnohé webové stránky a servery používajú súbory cookie. Mnohé súbory cookie obsahujú tzv. Súbor cookie. ID cookie je jedinečný identifikátor súboru cookie. Skladá sa z reťazca, prostredníctvom ktorého je možné priradiť internetové stránky a servery k určitému internetovému prehliadaču, v ktorom bol súbor cookie uložený.
To umožňuje navštíveným webovým stránkam a serverom rozlíšiť prehliadač jednotlivcov od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné súbory cookie. Konkrétny webový prehliadač môže byť rozpoznaný a identifikovaný jedinečným identifikátorom súboru cookie. Používaním súborov cookie môže spoločnosť electric-mobiles.com poskytnúť používateľom tejto webovej stránky viac užívateľsky prívetivých služieb, ktoré by bez nastavení cookie neboli možné.
Prostredníctvom súboru cookie informácie a ponuky na našich webových stránkach môžu byť optimalizované v zmysle používateľa. Súbory cookie nám umožňujú, ako už bolo spomenuté, rozpoznať používateľov našich webových stránok. Účelom tohto uznania je uľahčiť používateľom používanie našich webových stránok. Používateľ webových stránok, ktorý používa súbory cookie, nemusí napríklad znova zapísať svoje prihlasovacie údaje vždy, keď navštívia webovú lokalitu, pretože to robí webová stránka a súbor cookie uložený v počítačovom systéme používateľa. Ďalším príkladom je cookie nákupného košíka v online obchode. Internetový obchod si zapamätá položky, ktoré zákazník umiestnil do virtuálneho nákupného košíka prostredníctvom súboru cookie. Subjekt údajov môže zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom našich webových stránok kedykoľvek pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača a tým trvale odporovať nastaveniu cookies. Okrem toho už nastavené cookies môžu byť kedykoľvek vymazané prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. To je možné vo všetkých bežných internetových prehliadačoch. Ak subjekt údajov deaktivuje nastavenie súborov cookie v používanom internetovom prehliadači, nie všetky funkcie našej webovej stránky môžu byť plne použiteľné.

4. Úplné znenie údajov a informácií

Webová stránka spoločnosti electric-mobiles.com zachycuje sériu všeobecných údajov a informácií zakaždým, keď je webová lokalita prístupná dotknutou osobou alebo automatizovaným systémom. Tieto všeobecné údaje a informácie sú uložené v protokolových súboroch servera. Môže sa zaznamenať
(1) používa typy a verzie prehliadačov,
(2) operačný systém používaný prístupovým systémom,
(3) webové stránky, z ktorých prístupový systém prichádza na naše webové stránky (tzv. Sprostredkovatelia),
(4), ktoré sú prístupné cez prístupový systém na našich webových stránkach,
(5) dátum a čas prístupu na webovú stránku,
(6) adresa internetového protokolu (IP adresa),
(7) poskytovateľ internetových služieb prístupového systému a
(8) ďalšie podobné údaje a informácie použité v prípade útokov na naše systémy informačných technológií.

Pri používaní týchto všeobecných údajov a informácií spoločnosť electric-mobiles.com nevytvára žiadne závery o dotknutej osobe. Naopak, tieto informácie sú potrebné
(1), aby sme správne doručili obsah našich webových stránok,
(2) s cieľom optimalizovať obsah našich webových stránok, ako aj ich inzerciu,
(3), aby sme zabezpečili trvalé fungovanie našich systémov informačných technológií a technológie našich webových stránok
(4) poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní informácie potrebné na presadzovanie práva v prípade kybernetického útoku.
Tieto anonymné údaje zhromažďované a informácie sú electric-mobiles.com teda jednou rukou štatisticky a ďalej analyzujú s cieľom zvýšiť ochranu súkromia a zabezpečenie dát v našej spoločnosti, aby v konečnom dôsledku zabezpečiť optimálnu úroveň ochrany osobných údajov spracúvaných nami. Anonymné údaje súborov denníka servera sa ukladajú oddelene od všetkých osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou.

5. Registrácia na našej webovej stránke

Subjekt údajov má možnosť zaregistrovať sa na webovej stránke správcu údajov poskytnutím osobných údajov. Osobné údaje, ktoré majú byť odoslané kontrolórovi, sú odvodené od príslušnej vstupnej masky používanej pri registrácii.
Osobné údaje zadané dotknutou osobou sa zhromažďujú a uchovávajú iba na vnútorné použitie prevádzkovateľom a na jeho vlastné účely. Riadiaci orgán môže zabezpečiť prevod na jeden alebo viacero spracovateľov, ako napríklad zásielkový servis, ktorý tiež používa osobné údaje iba na interné použitie zodpovedajúce prevádzkovateľovi.
Registráciou na webovej stránke kontrolóra sa uloží aj IP adresa pridelená poskytovateľom internetových služieb (ISP) subjektu údajov, dátum a čas registrácie. Ukladanie týchto údajov prebieha na základe skutočnosti, že je možné zabrániť zneužitiu našich služieb a tieto údaje v prípade potreby umožňujú objasniť spáchané trestné činy. V tomto ohľade je potrebné uchovávať tieto údaje na zabezpečenie regulátora. Zverejnenie týchto údajov tretím stranám nie je, pokiaľ neexistuje zákonná povinnosť odovzdať alebo sprístupniť služby presadzovania práva.
Registráciou dotknutej osoby dobrovoľne poskytovaním osobných údajov slúži kontrolór údajov na poskytnutie údajov subjektu s obsahom alebo službami, ktoré vzhľadom na povahu prípadu môžu byť ponúkané len registrovaným používateľom. Registrované osoby môžu kedykoľvek upravovať osobné údaje uvedené pri registrácii alebo ich úplne vymazať z databázy správcu údajov.
Kontrolór musí kedykoľvek na požiadanie poskytnúť každému subjektu údajov informácie o tom, ktoré osobné údaje o subjekte údajov sú uložené. Okrem toho správca údajov opraví alebo vymaže osobné údaje na základe žiadosti alebo odkazu dotknutej osoby, pokiaľ to nie je v rozpore so žiadnymi zákonnými požiadavkami na ukladanie údajov. Všetky subjekty údajov kontrolóra sú v tejto súvislosti k dispozícii dotknutej osobe ako kontaktnej osobe.

6. Predplatné nášho newsletteru

Na internetovej stránke spoločnosti electric-mobiles.com majú používatelia možnosť prihlásiť sa na odber bulletinu našej spoločnosti. Ktoré osobné údaje sa prenášajú správcovi údajov pri objednávaní spravodajcu, vyplývajú z vstupnej masky použitej na tento účel. electric-mobiles.com informuje svojich zákazníkov a obchodných partnerov v nepravidelných intervaloch prostredníctvom spravodajcu o ponukách spoločnosti. Informačný bulletin spoločnosti môže byť prijatý len dotknutou osobou
(1) má dotknutá osoba platnú e-mailovú adresu a
(2) sa dotknutá osoba zaregistruje do spravodajcu.
Z právnych dôvodov sa na e-mailovú adresu zadanú dotknutou osobou prvýkrát pošle potvrdzovací e-mail na zasielanie newsletterov pomocou postupu dvojitého prihlásenia. Tento potvrdzovací e-mail sa používa na overenie toho, či vlastník e-mailovej adresy ako príslušná osoba povolil prijatie bulletinu. Pri registrácii newsletteru ukladáme aj IP adresu počítačového systému používaného dotknutou osobou v čase registrácie, ako aj dátum a čas registrácie pridelených poskytovateľom internetových služieb (ISP).
Zhromažďovanie týchto údajov je nevyhnutné na pochopenie (možného) zneužitia e-mailovej adresy dotknutej osoby neskôr a preto slúži ako právne záruky pre prevádzkovateľa.

Osobné údaje zozbierané v súvislosti s registráciou do bulletinu budú použité výhradne na zasielanie nášho bulletinu. Okrem toho účastníci spravodajcu e-mailom by mohlo byť informovaní, ak je to nevyhnutné na poskytovanie služieb newsletter alebo príbuzného registráciu, čo môže byť prípad v prípade zmien v ponuke spravodajcu alebo v meniacich sa technických podmienok. Nebude dochádzať k prenosu osobných údajov zhromaždených v rámci služby bulletinov tretím stranám. Predplatné nášho bulletinu môže príslušná osoba kedykoľvek ukončiť. Súhlas na ukladanie osobných údajov, ktorý nám údajová osoba dala na odoslanie newslettera, môže byť kedykoľvek zrušená. Na účely zrušenia súhlasu je v každom bulletine zodpovedajúci odkaz. Tiež je možné odhlásiť sa z bulletinu kedykoľvek priamo na webovej stránke kontrolóra alebo informovať správcu iným spôsobom.

7. Newsletter tracking

Informačné letáky spoločnosti electric-mobiles.com obsahujú tzv. Počítacie pixely. Počiatočný pixel je miniatúrna grafika, ktorá je vložená do takých e-mailov, ktoré sú odosielané vo formáte HTML, aby umožnili záznam súborov denníka a analýzu súborov denníkov. To umožňuje štatistické vyhodnotenie úspešnosti alebo neúspechu online marketingových kampaní. Na základe vstavaného pixelu môže electric-mobiles.com zistiť, či a kedy bol e-mail otvorený dotknutou osobou a na ktorú odkazuje e-mail, bola prístupná dotknutej osobe.
Takéto osobné údaje zozbierané prostredníctvom počítacích pixelov obsiahnutých v bulletine budú uchovávané a vyhodnocované správcom s cieľom optimalizovať poskytovanie spravodajcov a lepšie prispôsobiť obsah budúcich bulletinov záujmom dotknutej osoby. Tieto osobné údaje nebudú zverejnené tretím stranám. Dotknuté osoby majú kedykoľvek právo odvolať samostatné vyhlásenie o súhlase vykonané prostredníctvom postupu dvojitého opt-in. Po odvolaní budú tieto osobné údaje vymazané správcom. Zrušenie registrácie od prijatia bulletinu označuje elektro-mobile.com ako zrušenie.

8. Kontaktné údaje na internetovej stránke

Vzhľadom na právne predpisy webová stránka elektro-mobile.com obsahuje informácie, ktoré umožňujú rýchly elektronický kontakt s našou spoločnosťou, ako aj priamu komunikáciu s nami, ktorá obsahuje aj všeobecnú adresu tzv. Elektronickej pošty (e-mailovej adresy). Ak dotknutá osoba kontaktuje správcu údajov e-mailom alebo kontaktným formulárom, osobné údaje poskytnuté subjektom údajov sa automaticky uloží. Takéto osobné údaje, ktoré dobrovoľne odovzdáva jednotlivec kontrolórovi, sa uchovávajú na účely spracovania alebo kontaktovania dotknutej osoby. Tieto osobné údaje nie sú zverejnené tretím stranám.

9. Rutinné vymazanie a blokovanie osobných údajov

Spracovaný správcom údajov a ukladá osobné údaje predmetného len na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, pre ukladanie osobne alebo ak je to dovolené podľa európskych smerníc a darcovia predpismi alebo inými zákonodarcovia v zákonov či predpisov, u ktorých má správca údajov bol stanovený. Eliminuje účel skladovania, alebo je predpísané európskymi smernicami a darcovia predpismi alebo inými zodpovedný skladovanie zákonodarca obdobie vyprší, že osobné údaje sú blokované alebo vymazané pravidelne a v súlade so zákonom.

10. Práva dotknutej osoby

a) Právo na potvrdenie
Každá dotknutá osoba má právo, ako to udeľujú európske regulačné orgány a regulačné orgány, vyžadovať od kontrolóra, aby potvrdil, či sa s ním spracovávajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Ak chce dotknutá osoba využiť toto potvrdzujúce právo, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca kontrolóra.

b) Právo na informácie
Každá osoba, ktorá sa zaoberá spracovaním osobných údajov, má právo kedykoľvek poskytnúť Európskemu regulačnému a regulačnému orgánu právo získať od správcu údajov bezplatné údaje o osobných údajoch, ktoré sú o ňom uložené, a kópii týchto informácií.
Okrem toho je európska politika a legislatíva informácií postihnutého poskytla nasledujúce údaje: účel spracovania, kategórií spracúvaných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov, ktorým sú osobné údaje boli zverejnené alebo nie sú zverejnené, a to najmä u príjemcov v tretích krajinách, alebo ak je možné, že plánovaná doba, pre ktoré sú osobné údaje uložené, alebo, ak to nie je možné, medzinárodných organizácií, kritériá na stanovenie tejto lehoty, existencia práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov o ňom alebo Obmedzenie spracovania zo strany prevádzkovateľa alebo právo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu existencie práva odvolať sa na orgán dohľadu, ak osobné údaje nie sú zhromaždené od dotknutej osoby en:
Všetky dostupné informácie o pôvode údajov o existencii automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovanie v súlade s článkom 22 Abs.1 a 4 DS-GMO a aspoň v týchto prípadoch, zmysluplné informácie o zúčastnených logiky a rozsahu a požadovaného vplyvu takéhoto spracovania pre predmetný osoba.
Okrem toho má dotknutá osoba právo na prístup k tomu, či boli osobné údaje zaslané tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii. Ak je to tak, dotknutá osoba má právo získať informácie o príslušných zárukách v súvislosti s prevodom. Ak záujemca chce uplatniť toto právo na informácie, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca kontrolóra.

c) Právo na nápravu
Každá osoba, zapletený do spracovania osobných údajov má právo udelené európskymi smernicami a nariadeniami, darcovia okamžité korekcia na dopyt príslušných chybných osobných údajov. Naviac má dotknutá osoba má právo, s prihliadnutím na účely spracovania, dokončenie neúplných osobných údajov - na vyžiadanie - aj pomocou doplnkového vyhlásenia. Chce, aby sa obeť tohto práva na opravu, môže to kedykoľvek počas volanie pracovníka správcu údajov.

d) Právo na zrušenie (právo na zabudnutie)
Každá osoba, zapletený do spracovania osobných údajov má právo udelené európskej politiky a zákonodarcov, aby požadovať, aby osoba zodpovedná, že ich osobné údaje budú odstránené okamžite, ak platí jedna z nasledujúcich dôvodov a pokiaľ nie je vyžadované spracovania: osobné údaje boli zhromaždené na takéto účely alebo inak spracované, pre ktoré už nie sú potrebné. Dotknutá osoba odníme súhlas, na ktorom spracovanie čl. 6 ods. 1 bod A DS-GMO alebo techniky. 9 ods. 2 bod a DS-GMO podporované, a tam je nedostatok inak právneho základu pre spracovanie. Dotknutá osoba musí v súlade s čl. 21 ods. 1 DS-GMO objektu so spracovaním, a neexistujú žiadne naliehavé dôvodné spracovanie pred alebo osoby konajúce v súlade s čl. 21 ods. 2 DS-GMO opozícii voči spracovanie jednej. Osobné údaje boli spracované nezákonne. Vymazanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva, ktorej podlieha prevádzkovateľ. Osobné údaje boli zhromaždené vo vzťahu k službám informačnej spoločnosti ponúkaným podľa článku 8, odsek 1 DS-GVO. Ak sa niektorý z vyššie uvedených dôvodov platí a postihnutá osoba chce, aby vymazanie osobných údajov uložených v electric-mobiles.com príčine, môže byť tento kedykoľvek počas hovoru pracovníka správcu údajov. Zamestnanec spoločnosti electric-mobiles.com zabezpečí okamžité splnenie požiadavky na odstránenie. osobné dáta bola zverejnená electric-mobiles.com a naša spoločnosť ako osoba zodpovedná v súlade s čl. 17 ods. 1 DS-GMO povinnosť vymazať osobné údaje prijmú electric-mobiles.com s prihliadnutím na dostupnú technológiu a náklady na realizáciu vhodné opatrenia, vrátane technických nastaviť iný pre správcov údajov, ktoré spracúvajú osobné údaje zverejnené na upozornenie, že dotyčný z nich druhý pre správcov údajov o odstránenie všetkých odkazov na tieto osobné údaje alebo kópií či osoba Požiadal o repliky týchto osobných údajov, pokiaľ sa spracovanie nevyžaduje. Zamestnanec electric-mobiles.com spôsobí potrebné v jednotlivých prípadoch.

e) Právo na obmedzenie spracovania
Každá osoba, zapletený do spracovania osobných údajov má právo udelené európskymi smernicami a darcovia predpisy vyžadovať obmedzenie spracovania zodpovednou osobou, ak niektorá z nasledujúcich podmienok: Presnosť osobných údajov spochybňuje subjektu údajov, aj keď na určitý čas, ktorý umožňuje zodpovednej osobe overiť presnosť osobných údajov. Spracovanie je nezákonné, subjekt údajov odmieta vymazať osobné údaje a namiesto toho požaduje obmedzenie používania osobných údajov. Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale subjekt údajov ich vyžaduje, aby uplatnili, uplatnili alebo obhájili právne nároky. Dotknutá osoba má námietky voči spracovaniu podľa ods. Článok 21 odsek 1 DS-GVO a ešte nie je jasné, či legitímne dôvody zodpovednej osoby prevažujú nad dôvodmi príslušnej osoby. Ak je splnená jedna z vyššie uvedených podmienok a dotknutá osoba si želá požiadať o obmedzenie osobných údajov uložených na stránkach electric-mobiles.com, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca kontrolóra. Zamestnanec spoločnosti electric-mobiles.com spôsobí obmedzenie spracovania.

f) prenos údajov
Každá osoba, zapletený do spracovania osobných údajov má právo udelené európskymi smernicami a nariadeniami darcov, ktoré sa dostanú osobné údaje, ktoré poskytol dotknutej osoby poplatok, v štruktúrovanej, konzistentné a strojovo čitateľnom formáte. Má tiež predkladať tieto údaje do iného poplatku, bez toho by bol narušený zodpovednej osoby, ktoré osobné údaje boli poskytnuté práva, za predpokladu, že spracovanie na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm DS-GMO alebo článok. 9 Abs . 2 bod a DS-GMO alebo na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písmeno b DS-GMO a ich zodpovedajúce spracovanie sa vykonáva za použitia automatickej metódy, za predpokladu, že spracovanie sa nevyžaduje na vykonávanie úlohy, ktorá je vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá bola pridelená zodpovednej osobe. Okrem toho, v konaní vo výkone ich práva na prenosnosť údajov podľa čl. 20 ods. 1 DS-GMO osoba získať, že osobné údaje sú prenášané priamo z poplatku do iného poplatku, ak je to technicky možné a ak je zákonom, to neovplyvňuje práva a slobody iných. Uplatniť právo na prenosnosť údajov, dotknutá osoba môže vždy obrátiť electric-mobiles.com zamestnancami.

g) Právo na námietku
Každá osoba, zapletený do spracovania osobných údajov má právo udelené Európskou smerníc a nariadení darcu z dôvodov vyplývajúcich z ich špecifickej situácie kedykoľvek so spracovaním týkajúce sa ich osobných údajov na základe článku. 6 ods. 1 písmeno e alebo f DS-GVO vznesie námietku. To platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach. electric-mobiles.com nespracúvajú osobné údaje v prípade rozporu, ak dokážeme, presvedčivých dôvodov na spracovanie, prevažujú nad záujmami, práva a slobody dotknutej osoby, alebo spracovanie je pre zistenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Spracované electric-mobiles.com osobné informácie k prevádzke direct mailu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely takejto reklamy. To platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou poštou. Odporovať osoby proti electric-mobiles.com spracovaniu na účely priameho marketingu, budú osobné údaje electric-mobiles.com žiadnu dlhší proces pre tieto účely.
Okrem toho sa dotknutá osoba má právo z dôvodov vyplývajúcich z ich špecifickej situácie, proti ktorému je relevantná pre spracovanie osobných údajov pre vedecké pri electric-mobiles.com alebo historickej výskumné účely alebo na štatistické účely v súlade s čl. 89 ods. 1 DS-GMO sú namietané, pokiaľ takéto spracovanie nie je nevyhnutné na splnenie úlohy verejného záujmu. Na uplatnenie práva na námietku môže dotknutá osoba priamo kontaktovať každého zamestnanca spoločnosti electric-mobiles.com alebo iného zamestnanca. Dotknutá osoba je tiež zadarmo, v súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti, bez ohľadu na smernice 2002 / 58 / ES uplatniť svoje právo prostredníctvom automatizovaných procesov, v ktorých technické špecifikácie definované.

h) automatizované rozhodnutia v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania
Každá osoba, zapletený do spracovania osobných údajov má právo udelené európskymi smernicami a darcovia nariadeniach, ktorá má podliehať výlučne na základe automatizovaného spracovania â € "vrátane profilovanie €" rozhodnutie, ktoré sa odohráva v priebehu právoplatnosť alebo obdobné Cesta, ak je rozhodnutie
(1) sa nevyžaduje na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo (2) povolené právnymi predpismi Únie alebo členského štátu, ktorým podlieha prevádzkovateľ, a tieto právne predpisy prijmú primerané opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti Práva a slobody, ako aj oprávnené záujmy dotknutej osoby alebo (3) s výslovným súhlasom dotknutej osoby. Ak sa na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a kontrolórom vyžaduje rozhodnutie (1), alebo
(2) je vykonané s výslovným súhlasom osoby, spĺňa electric-mobiles.com vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, vrátane aspoň právo na získanie zásahu človeka zo strany zodpovednej osoby, počúvanie vlastnej pozície a napadnutie rozhodnutia. Ak sa dotknutá osoba chce uplatniť automatické rozhodovacie práva, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca kontrolóra.

i) Právo na zrušenie súhlasu na ochranu údajov
Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo, ktoré udelila európska smernica a regulačný orgán, kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak si dotknutá osoba želá uplatniť svoje právo odstúpiť od súhlasu, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca kontrolóra.


11. Ochrana údajov v aplikáciách av procese aplikácie

Kontrolór zhromažďuje a spracúva osobné údaje žiadateľov na účely spracovania žiadosti. Spracovanie sa môže uskutočniť aj elektronicky. Platí to najmä vtedy, ak žiadateľ predloží príslušnému dokladu o žiadosti prevádzkovateľovi elektronickými prostriedkami, napríklad prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom webového formulára dostupného na internetovej stránke. Ak správca uzavrie pracovnú zmluvu so žiadateľom, odovzdané údaje sa uchovávajú na účely pracovného pomeru v súlade so zákonom. Ak s kandidátom nie je uzavretá žiadna pracovná zmluva zo strany kontrolóra, žiadosti o doklady o žiadostiach sa automaticky vymažú dva mesiace po oznámení rozhodnutia o zamietnutí, pokiaľ vylúčenie nevylučuje iné oprávnené záujmy prevádzkovateľa. Iný oprávnený záujem v tomto zmysle, napríklad dôkazné bremeno v konaní podľa všeobecného zákona o rovnakom zaobchádzaní (AGG).

12. Zásady ochrany osobných údajov pri používaní a používaní služby Google Analytics (s funkciou anonymizácie)

Regulátor integroval na tejto webovej stránke komponent Google Analytics (s funkciou anonymizácie). Služba Google Analytics je webová analytická služba. Webová analýza je zhromažďovanie, zhromažďovanie a analýza údajov o správaní návštevníkov webových stránok. Analýza webová služba zistí, okrem iného údaje o webové stránky, ktoré je z dotknutej osoby prichádzajú na internete (tzv odkazujúcim servera), na ktoré podstránok týchto stránok pristupovať a ako často, a pre ktoré doba zdržania dno bolo pozorované. Webová analýza sa používa predovšetkým na optimalizáciu webovej stránky a analýzu nákladov a prínosov internetovej reklamy. Prevádzkovú spoločnosťou komponentu Google Analytics je spoločnosť Google Inc., Amphitheatre 1600 Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Regulátor používa na webovú analýzu prostredníctvom služby Google Analytics prírastok â € œgat._anonymizeIpâ €.
Prostredníctvom tohto Okrem toho bude IP adresa internetového pripojenia osoby postihnuté Googlom byť znížený a anonymné, kedy k dispozícii na našich webových stránkach z členského štátu Európskej únie alebo iného signatár Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
Účelom komponentu Google Analytics je analyzovať toky návštevníkov na našich webových stránkach. Google využíva dáta a informácie získané okrem iného zhodnotí využívanie našich webových stránok, aby sa dal dokopy pre nás on-line správ, ktoré ukazujú činnosť na našich webových stránkach, a pre poskytovanie ďalších služieb spojených s užívaním našich internetových služieb. Služba Google Analytics používa súbor cookie v systéme informačných technológií príslušnej osoby. Súbory cookie sú už vysvetlené vyššie. Používaním tohto súboru cookie spoločnosť Google umožňuje analyzovať používanie našich webových stránok. Pri každom zobrazení stránky na tejto webovej lokalite kontrolórom a integráciou komponentu Google Analytics je internetový prehliadač systému informačnej technológie príslušnej osoby automaticky iniciovaný príslušnou zložkou služby Google Analytics Odoslanie údajov spoločnosti Google na účely analýzy online. Ako súčasť tohto výrobného procesu Google je informovaný o osobných údajoch, ako je sledovať IP adresy danej osoby, ktoré slúžia spoločnosti Google, okrem iného, ​​pôvod návštevníkov a kliknutí a umožňujú výpočty ustanovenia ako výsledok. Súbor cookie ukladá informácie o osobnej identifikácii, ako napríklad čas prístupu, miesto, odkiaľ bol prístup vykonaný, a frekvenciu návštev stránok dotknutou osobou. Zakaždým, keď navštívite našu webovú stránku, vaše osobné údaje, vrátane IP adresy internetového pripojenia, ktoré používa dotknutá osoba, sú prenesené na spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje zozbierané prostredníctvom technického procesu preniesť na tretie strany.
Dotknutá osoba môže zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom našich webových stránok, ako je uvedené vyššie, kedykoľvek pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, a tým trvale odporovať nastaveniu cookies. Takéto nastavenie použitého internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google nastaviť súbor cookie v systéme informačnej technológie príslušnej osoby. Okrem toho súbor cookie, ktorý už je nastavený službou Google Analytics, môže byť kedykoľvek vymazaný prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. Subjekt údajov má navyše možnosť vzniesť námietky proti zhromažďovaniu údajov generovaných službou Google Analytics na použitie týchto webových stránok a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google. K tomu musíte stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Tento doplnok prehliadača informuje službu Google Analytics prostredníctvom JavaScriptu, že žiadne údaje a informácie o návštevách webových stránok nemusia byť odoslané do služby Google Analytics. Inštalácia doplnku prehliadača považuje spoločnosť Google za rozpor. Ak je systém informačných technológií subjektu údajov neskôr vymazaný, formátovaný alebo preinštalovaný, subjekt údajov musí znova nainštalovať doplnok prehliadača, aby zakázal službu Google Analytics. Ak je doplnok prehliadača odinštalovaný alebo zakázaný subjektom údajov alebo inou osobou v rámci svojej sféry ovládania, je možné preinštalovať alebo znova aktivovať doplnok prehliadača.
Viac informácií und die než Google prachy Datenschutzbestimmung von und können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ werden unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgeruf. Služba Google Analytics spája odkaz https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert.

13. Pravidlá ochrany osobných údajov pri používaní a používaní služby Google+

Regulátor integroval tlačidlo Google+ ako komponent na tejto webovej stránke. Google+ je takzvaná sociálna sieť. Sociálna sieť je internetové spoločenské miesto pre stretávanie, online komunita, ktorá obyčajne umožňuje používateľom komunikovať a interagovať vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a skúseností alebo umožňuje internetovej komunite poskytovať osobné alebo obchodné informácie. Služba Google+ umožňuje používateľom sociálnych sietí vytvárať súkromné ​​profily, odovzdávať fotografie a sprostredkovať prostredníctvom požiadaviek na priateľov. Prevádzkovateľom spoločnosti Google+ je spoločnosť Google Inc., Amphitheatre 1600 Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Každý hovor jedným z jednotlivých stránkach tohto webu, ktorý je prevádzkovaný ovládačom a na ktoré tlačidlo Google+ bola integrovaná, internetový prehliadač automaticky začalo na informačných technológií systému dotknutého príslušného tlačidla Google+, reprezentácia zodpovedajúce Google+ osoby Tlačidlo na prevzatie od spoločnosti Google. Ako súčasť tohto technického postupu bude spoločnosť Google vedieť, ktoré konkrétne spodné miesto našej webovej stránky navštevuje subjekt údajov. Podrobnejšie informácie o službe Google+ nájdete na adrese https://developers.google.com/+/. Ak je prihlásený zároveň na Google+ osoba, Google rozpozná u každého volanie našich webových stránkach dotknutej osoby a po celú dobu trvania každého pobytu na našich webových stránkach, aké konkrétne spodná časť našich webových stránok navštívil postihnutú osobu. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom tlačidla Google+ a priradí ich spoločnosť Google príslušnému účtu Google + príslušnej osoby. Ovládané dotknutá osoba integrované na našej webovej stránke Google + gombíky a sú teda odporúčania, Google + 1 od Google priraďuje tieto informácie k osobnému užívateľskému účtu Google + pre dotknuté osoby a ukladá týchto osobných údajov.
Spoločnosť Google uloží odporúčanie subjektu Google + 1 a sprístupní ho verejnosti v súlade s podmienkami, ktoré prijal subjekt údajov. Vyhlásenie urobené podľa dotknutej osoby na týchto webových stránkach Odporúčania Google + 1 je osoba, ako výsledok, spolu s ďalšími osobnými údajmi, ako je názov spoločnosti Google používa dotknutú + 1 účty osobu a nanesenej na tejto fotografii v ďalších službách Google Napríklad výsledky vyhľadávacieho nástroja vyhľadávača Google, účtu Google subjektu údajov alebo iných miest, napríklad na webových stránkach alebo v spojení s reklamami uloženými a spracovanými. Okrem toho spoločnosť Google dokáže navštíviť túto webovú stránku s inými osobnými údajmi uloženými v službe Google. Spoločnosť Google zaznamenáva aj tieto osobné údaje za účelom zlepšenia alebo optimalizácie rôznych služieb spoločnosti Google. Spoločnosť Google vždy dostáva informácie prostredníctvom tlačidla Google +, ktoré dotknutá osoba navštívila na našich webových stránkach, ak sa dotknutá osoba súčasne prihlasuje do služby Google+ v čase prístupu na naše webové stránky. Stane sa to bez ohľadu na to, či osoba klikne na tlačidlo Google + alebo nie.
Ak subjekt údajov nechce previesť osobné údaje spoločnosti Google, môže zabrániť takémuto prenosu tým, že sa odhlási zo svojho účtu Google + predtým, ako zavolá naše webové stránky. Ďalšie informácie a pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/. Ďalšie ukazovatele Google na tlačidlo Google + 1 nájdete na adrese https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

12. Pravidlá ochrany osobných údajov pri používaní a používaní jazyka GTranslate (s prekladateľskou funkciou)

Regulátor integroval komponentu GTranslate (s funkciou anonymizácie) na tejto webovej stránke. Prekladač Google je webová prekladateľská služba. Služba prekladania webových stránok okrem iného zhromažďuje údaje, ako sú texty, odkazy a podobne. ktoré prevádzkovateľ zverejňuje na svojej webovej stránke. Preklad webových stránok sa používa predovšetkým na optimalizáciu webových stránok pre medzinárodných používateľov. Prevádzkovateľom spoločnosti GTranslate je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Riadiaci používateľ používa prídavok gat._anonymizeIP pre analýzu webu pomocou služby Google Translate.
Prostredníctvom tohto Okrem toho bude IP adresa internetového pripojenia osoby postihnuté Googlom byť znížený a anonymné, kedy k dispozícii na našich webových stránkach z členského štátu Európskej únie alebo iného signatár Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
Účelom komponentu Google Translate je poskytovať webový obsah v jazyku používateľa. Google využíva dáta a informácie získané, okrem iného s cieľom optimalizovať využitie našich webových stránkach jazyka generovať pre nás väčšiu prevádzku. Prekladač Google používa súbor cookie v systéme informačnej technológie príslušnej osoby. Súbory cookie sú už vysvetlené vyššie. Nastavením cookie spoločnosť Google môže používať našu webovú stránku v jazyku používateľa. Každý hovor jedným z jednotlivých stránkach tohto webu, ktorý je prevádzkovaný ovládačom a na ktorom Google Translate zložka bola integrovaná, internetový prehliadač automaticky začalo na informačných technológií systému dotknutého príslušného Google Translate osoby komponent Odošlite údaje spoločnosti Google na účely online prekladu. Ako súčasť tohto technického procesu si spoločnosť Google uvedomí informácie o osobnej identifikácii, ako napríklad adresu IP subjektu údajov, ktorá okrem iného pomáha spoločnosti Google pochopiť pôvod návštevníkov a kliknutí a v dôsledku toho umožňuje preklady. Používanie cookies sú osobné údaje, ako je čas prístupu, miesto, z ktorého prístup vyšiel a frekvenciu návštev našich webových stránkach dotknutej osoby je uložená. Zakaždým, keď navštívite naše webové stránky na osobné údaje, vrátane adresy IP pripojenie k Internetu používa dotyčnú budú prevedené na Googli v Spojených štátoch amerických osoby. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje zozbierané prostredníctvom technického procesu preniesť na tretie strany.
Dotknutá osoba môže zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom našich webových stránok, ako je uvedené vyššie, kedykoľvek pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, a tým trvale odporovať nastaveniu cookies. Takéto nastavenie použitého internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google nastaviť súbor cookie v systéme informačnej technológie príslušnej osoby. Okrem toho súbor cookie, ktorý už bol nastavený prekladateľom Google, môže byť kedykoľvek vymazaný prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. Subjekt údajov má navyše možnosť vzniesť námietky voči zhromažďovaniu údajov generovaných službou Google Translate na používanie týchto webových stránok a spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google. K tomu musíte stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Tento doplnok prehliadača informuje prekladač Google prostredníctvom jazyka JavaScript, že žiadne údaje ani informácie o návštevách webových stránok nemusia byť prenesené do Prekladača Google. Inštalácia doplnku prehliadača považuje spoločnosť Google za rozpor. Ak je systém informačných technológií subjektu údajov neskôr vymazaný, formátovaný alebo preinštalovaný, subjekt údajov musí znova nainštalovať doplnok prehliadača, aby zakázal službu Google Analytics. Ak je doplnok prehliadača odinštalovaný alebo zakázaný subjektom údajov alebo inou osobou v rámci svojej sféry ovládania, je možné preinštalovať alebo znova aktivovať doplnok prehliadača.
Viac informácií a platné predpisy o ochrane údajov spoločnosti Google možno nájsť na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a ​​http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Prekladač Google je vysvetlený na adrese https://www.google.com/intl/sk/translate/.

16. Použitie sociálnych doplnkov zo služby Google+. Instagram pomocou riešenia Shariff

Naše webové stránky používajú sociálne pluginy ("pluginy") zo sociálnych sietí. Ak chcete zvýšiť vaše súkromie pri návšteve našich stránok, plug-iny nie sú úplne, ale len za použitia HTML odkazy (tzv â € žShariff roztokom â € OE) do stránky pomocou. Táto integrácia zabezpečuje, že keď navštívite stránku našej webovej stránky, ktorá obsahuje takéto pluginy, nebude vytvorená žiadna spojitosť so servermi poskytovateľa príslušnej sociálnej siete. Kliknite na jedno z tlačidiel, otvorí sa nové okno prehliadača a volá sa stránka príslušného poskytovateľa služieb, na ktorom môžete (napríklad po zadaní prihlasovacích údajov), napríklad tlačidlo Podobné alebo Zdieľať. Účel a rozsah zberu dát a ďalšie spracovanie a využívanie údajov zo strany poskytovateľov na svojich stránkach, ako aj svojich práv a spôsobov, ako chrániť vaše súkromie, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa. http://www.facebook.com/policy.php http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html https://help.instagram.com/155833707900388

17. Integrácia videí YouTube

V našom online ponuke sme zahrnuli videá YouTube, ktoré sú uložené na http://www.YouTube.com a sú priamo prehraté z našich webových stránok. Návštevou webovej stránky YouTube dostane informácie, ku ktorým ste pristupovali na zodpovedajúcu podstránku našej webovej stránky. Okrem toho budú odoslané údaje uvedené v tomto vyhlásení. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či služba YouTube poskytuje používateľské konto, na ktoré ste prihlásení, alebo ak neexistuje žiadny používateľský účet. Po prihlásení do spoločnosti Google budú vaše údaje priradené priamo do vášho účtu. Ak sa nechcete priradiť k profilu v službe YouTube, musíte sa pred aktivovaním tlačidla odhlásiť.
Služba YouTube ukladá vaše údaje ako profily používania a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a / alebo vlastného dizajnu svojich webových stránok. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä (aj pre používateľov, ktorí nie sú prihlásení), aby poskytovali vhodnú reklamu a informovali ostatných používateľov sociálnej siete o svojich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo vzniesť námietky proti vytvoreniu týchto používateľských profilov a musíte byť nasmerovaní na službu YouTube, aby ste ich mohli použiť. Viac informácií o účeloch a rozsahu zhromažďovania a spracovania údajov prostredníctvom služby YouTube nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov.
Ďalšie informácie o svojich právach a nastaveniach ochrany osobných údajov získate tu: https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy. Spoločnosť Google tiež spracováva vaše osobné údaje v USA a odosiela sa do rámca ochrany osobných údajov EÚ-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US.

18. paypal

Pri platbe cez PayPal, kreditnou kartou cez PayPal, inkasa cez PayPal alebo - ak by bola poskytovaná - "nákup na účte" alebo "splátku" cez PayPal dávame platobné údaje počas spracovania platby na PayPal (Europe) Sarl & Cie, SCA, 22- 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ďalej len "PayPal"). Prevod prebieha v súlade s článkom 6 odsek 1 zapnutý. b DSGVO a len pokiaľ je to potrebné pre platobný proces.

PayPal rezervy pre spôsoby platby kreditnou kartou cez PayPal, inkaso cez PayPal - pred vykonaním kontroly kredibility "nákupu na účet" alebo "splátku" cez PayPal - ak je ponúkaná. Ak je to potrebné, vaše platobné údaje budú spracované v súlade s článkom 6 odsek 1 zapnuté. f DSGV prešiel na základe oprávneného záujmu PayPal určovaní vašej schopnosti splácať k úverovým agentúram. Výsledok úverovej kontroly, pokiaľ ide o štatistickej pravdepodobnosti zlyhania používa PayPal na účely rozhodovania o nasadení príslušného spôsobu platby. Úverové informácie môžu obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (tzv. Skóre). Čo sa týka hodnoty skóre zahrnuté do výsledkov správy o úvere, tie majú svoj základ v vedecky uznávaných matematicko-štatistických metód. Výpočet hodnôt skóre zahŕňa, ale nie je obmedzený na, údaje o adresách. Doplňujúce informácie ochrana dát, vrátane použitého úverovými inštitúciami, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Toto spracovanie vašich údajov môžete kedykoľvek namietať odoslaním správy do služby PayPal. Služba PayPal však môže naďalej mať nárok na spracovanie vašich osobných údajov, ak je to potrebné pre zmluvnú platbu.

19. IMMEDIATE / Klarna

Ak zvolíte spôsob platby "IHNEĎ", spracovanie platieb prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb okamžite GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mníchov, Nemecko (ďalej len "NOW"), na ktoré sme Your oznamujú v priebehu informácie o procese objednávania spolu s informáciami o objednávke podľa čl. 6 para 1 svieti. b Prejdite na DSGVO. Bezprostredná GmbH je súčasťou Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46 11134, Štokholm, Švédsko). Prenos vašich dát sa uskutočňuje iba za účelom spracovania platieb sa platobné služby okamžite, len ak je to nevyhnutné na to. Na tejto internetovej adrese nájdete ďalšie informácie o ochrane osobných údajov IHNEĎ: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz

20. prúžok

Ak sa rozhodnete pre služby ponúkané cez "Stripe" platby, spracovanie platieb poskytovateľmi platobných služieb cez Stripe Payments Europe Ltd., 1 Canal Grande Street Lower Grand Canal Dock, Dublin, Írsko, ku ktorému sme vaše oznamujú v priebehu informácie o procese objednávania spolu s informáciami o objednávke (meno, adresa, číslo účtu, kód banky, prípadne číslo kreditnej karty, fakturovaná suma, meny a číslo transakcie). súlade s článkom 6 ods. 1 rozsvietený b Prejdite na DSGVO. Zverejnenie vašich údajov je určené výlučne na účely spracovania platieb spoločnosťou Stripe Payments Europe Ltd. a len pokiaľ je to potrebné. Pre viac informácií o ochrane údajov "prúžok" možno nájsť na tejto internetovej adrese: https://stripe.com/de/privacy#translation.

21. Pravidlá ochrany osobných údajov pri používaní a využívaní okamžitého úveru Smava

Úverové porovnanie, ako aj bannerové a textové odkazy poskytované spoločnosťou smava, ktoré môžete použiť na našich webových stránkach, sú ponukou spoločnosti smava GmbH (smava GmbH, Kopernikusstrasse 35, 10243 Berlin). Ak poskytnete osobné údaje pri používaní porovnávacieho počítača, smava tieto údaje zhromaždí. smava spracováva vaše údaje v súlade s európskymi predpismi o ochrane údajov. Podrobné informácie o ochrane údajov a vaše práva týkajúce sa spracovania vašich údajov si môžete kedykoľvek prezrieť v pravidlách ochrany osobných údajov smava: https://www.smava.de/Downloads/smava_Datenschutzerklaerung_062015.pdf

22. Právny základ spracovania

Článok 6 I bol zapnutý. DS-GMO slúži naša spoločnosť ako právny základ pre spracovanie operácií, kde získame súhlas na konkrétny účel spracovania. V prípade, že spracovanie osobných údajov za účelom plnenia zmluvy, zmluvnou stranou je osoba, ktorá, ako je to v prípade spracovania operácie, ktoré sú nevyhnutné pre dodanie tovaru alebo poskytnutie inej služby, alebo plnením, spracovanie je založený na Článok 6 I bol zapnutý. b DS-GMO.
To isté platí pre operácie spracovania, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení, napríklad v prípadoch otázok týkajúcich sa našich výrobkov alebo služieb. V prípade, že naša spoločnosť podlieha právnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracovanie osobných údajov, ako napríklad plnenie daňových povinností, spracovanie je založené na článku 6 I zapnutý. c DS-GMO.
V zriedkavých prípadoch sa môže vyžadovať spracovanie osobných údajov na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. Bolo by to napríklad v prípade, ak by bol návštevník našich priestorov zranený, a následne jeho meno, vek, zdravotné poistenie alebo iný život.